Werkzaamheden aan Merwedebrug gaan verder

Vanaf maandag wordt er weer gewerkt aan het aanbrengen van steigers bij de Merwedebrug. Afgelopen weekend zijn hiervoor aanvullende monitoringsmaatregelen ingericht. Het is niet duidelijk waardoor de steigerbouwers onwel werden eerder. De komende tijd worden daarom nog extra metingen gedaan naar de uitstoot van uitlaatgassen.  

Uit inspecties voorafgaand aan de werkzaamheden is vastgesteld, dat de verf die gebruikt is bij de conservering van de kokers van de brug o.a. chroom 6 bevat. De steigerbouwers hebben niet aan de verflagen gewerkt. Bij de werkzaamheden waarbij wel aan de verflaag moet worden gewerkt, worden voorzorgsmaatregelen genomen zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen bij extreme concentraties (meer dan 60 keer de normale blootstelling) kunnen acute klachten ontstaan zoals neusirritaties, ademhalingsproblemen, astma en hoest.