Werkzaamheden Nieuwe zeesluis in oktober

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden wordt de nieuwe grote zeesluis gebouwd. Die geeft toegang tot de Amsterdamse havenregio.

De maand oktober kenmerkt zich vooral door de start van de bouw van het bediengebouw (nummer 1 op de foto) en de verplaatsing van de wachthuisjes bij de Noordersluis (nummer 2 en 3 op de foto). Verder wordt doorgewerkt aan de diepwanden van de kolkwanden en de diepwanden voor de tussendam (nummer 4 op de foto). In de twee bouwkuipen, waar de sluisdeuren komen, vinden betonstorts voor de vloer plaats en wordt gestart met de wapening van de wanden.

Start bouw nieuw bediengebouw
Deze maand is een bijzondere maand; de werkzaamheden voor  het bediengebouw van de nieuwe sluis zijn gestart (nummer 1 op de foto). Direct aan de oostkant van de tijdelijke betoncentrale worden de funderingspalen van het nieuwe bediengebouw geplaatst. Als de fundering staat, verrijst langzaam aan het nieuwe bediengebouw van 25 meter hoog. In de toekomst komt  daar nog een dijk te liggen.

Verplaatsen wachthuisjes Noordersluis
Aan het einde van de maand worden de twee wachthuisjes aan de oostzijde van de Noordersluis verplaatst. Eén wachthuisje wordt verplaatst, omdat op die plek de waterkering en de weg verhoogd in het landschap komen te liggen. Vanuit de monumentale status moet het geheel symmetrisch blijven, vandaar dat ook het wachthuisje aan de andere kant verschoven wordt (nummer 2 en 3 op de foto).

Graven diepwanden voor kolkwanden
Deze maand gaat OpenIJ door met het graven van de diepwanden voor de kolkwanden, en met de vervolgwerkzaamheden voor het maken van kolkwanden. De vervolgwerkzaamheden bestaan uit: het maken van een gladde wand, het maken van een ankerbalk, het boren van ankers en het afmaken van de kolkwand met afgeronde dekzerk. Een dekzerk is een natuurstenen afdekplaat op metselwerk.

Graven diepwanden voor Tussendam
De diepwanden verschijnen ook op de Tussendam. De Tussendam is de verbinding van de nieuwe zeesluis naar Middensluis (nummer 4 op de foto).

Storten beton en plaatsen wapening
De werkzaamheden in de bouwkuipen van de deurkassen gaan ook door. In oktober volgt de vierde en daarmee laatste stort van de vloer van het buitenhoofd, en de tweede stort van de vloer van het binnenhoofd. Voor elke deurkas is 4000 m3 beton nodig. In beide bouwkuipen wordt gestart met het plaatsen van wapening voor de wanden. Ook daar wordt vervolgens beton gestort. In verschillende betonstorts van 3,5 meter hoog worden deze wanden in het komende jaar opgebouwd.