Wilhelminabrug Foto Aerovista.

Wilhelminasluis eerder open voor scheepvaart

Op donderdagochtend 21 mei vanaf 9.00 uur kunnen schepen weer door de Wilhelminasluis varen. Dat is 10 dagen eerder dan gepland. De provincie Noord- Holland vernieuwt de Wilhelminasluis omdat deze qua afmetingen verouderd is en in slechte bouwkundige staat verkeert.

Wilhelminabrug Foto Aerovista.
Wilhelminabrug Foto Aerovista.
Wilhelminabrug Foto Aerovista luchtfotografie.

Gerard Slegers, wethouder Mobiliteit en Havens & Vaarwegen: “Het is zover! De nieuwe Wilhelminasluis in de binnenstad van Zaandam is weer in gebruik na ongeveer een half jaar werk. Veel mensen ondervonden hinder door de stremming en omleidingsroutes. Wij danken hen voor hun begrip en geduld. De sluis was echt aan vervanging toe en voldeed niet meer aan de afmetingen van de scheepvaart. Ik ben trots dat we de vernieuwing van de Wilhelminasluis gezamenlijk konden realiseren.”

Open met beperkingen

Wel zijn er de komende periode nog wat beperkingen. Zo gelden er vanaf 2 juni tot en met 10 juli nog bloktijden voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de montage van de betonnen schorten op de kolkwanden. Ook gelden van 26 tot en met 30 oktober nog bloktijden in verband met het weghalen van het remmingswerk. Deze tijden zijn te vinden op www.wilhelminasluiszaandam.nl. Vanaf 21 mei heeft de sluis nog niet meteen de definitieve afmetingen. Er is onder voorwaarden scheepvaart mogelijk tot de maximale maat van 110 x 11.4 meter. De pontonbrug wordt in de week van 25 mei weggehaald. Tot die tijd moet de scheepvaart deze nog wel passeren.

Langer, breder en dieper

De komsluis is vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. De nieuwe vorm van de sluis biedt voordelen voor scheepvaart en wegverkeer. De sluis wordt langer, breder bij de sluishoofden en dieper. Grote binnenvaartschepen van CEMT klasse Va (tot maximaal 110 meter lang en 11,4 meter breed kunnen de sluis hierdoor makkelijker passeren. Ook het schutproces verloopt door de moderne rechte vorm efficiënter.

Meer informatie

Met vragen over het vernieuwen van de Wilhelminasluis kunnen bewoners en (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail [email protected]. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.wilhelminasluiszaandam.nl, Facebook (WilhelminasluisZaandam) of Twitter (@WsluisNH).