Wittebroodsweken voorbij voor Duitse biodiesel

Tot voor enkele maanden was de productie van biodiesel zowat de best mogelijke energiebusiness in Duitsland. Daar komt een einde aan nu de steun van de overheid vanaf 1 januari wegvalt en biodiesel geen wondermiddel tegen de klimaatverandering blijkt.
De Duitse overheid was gul met het belastingsvoordeel en heel wat boeren en raffinaderijen verhoogden hun capaciteit.

Bron: Duurzaamnieuws, 08-01-2008;