Zonnepanelen geïnstalleerd in Slufter op Maasvlakte

Deze week hebben de bedrijven Texel4Trading en Wattco hun drijvende zonnepanelen geïnstalleerd in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. De komende weken zullen Sunprojects en Sunfloat ook hun zonnepanelen daar installeren. Zij zijn de vier bouwers van drijvende zonne-systemen in het Nationaal Consortium Zon op Water, waarin meer dan 30 partijen vertegenwoordigd zijn.

De proef moet aantonen dat de toepassing van drijvende zonne-systemen technisch en economisch haalbaar is op wateren met ruige condities zoals op de Slufter. Een belangrijke stap op weg naar het grootste drijvende zonne-energiepark in Europa.

Proef gaat 1 september starten
Daarnaast onderzoekt het consortium aan welke eisen dergelijke systemen moeten voldoen, zodat waterbeheerders er succesvol een vergunning voor kunnen afgeven. Deze proef is vorig jaar aangekondigd tijdens de Klimaattop van 26 oktober. Het is de bedoeling dat de proef op 1 september van start gaat. Als de proef succesvol is, onderzoeken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam of het mogelijk is om op commerciële basis een grootschalig zonneveld op de Slufter te realiseren. Ook dit is afgesproken op de Klimaattop.

Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 hectare op de Maasvlakte. Vanwege de uiterst westelijke ligging van baggerdepot bevindt de Slufter zich op een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Maar de constructie moet wel bestand zijn tegen de elementen. Uit een eerdere proef is gebleken dat de condities op de Slufter zware constructieve eisen stellen aan de drijvende systemen. In de nieuwe proef worden deze ervaringen meegenomen. Naar inschatting kunnen op de Slufter zo’n 500.000 zonnepanelen geplaatst worden, met een vermogen van meer dan 100 MWp. Dit is gelijk aan duurzaam opgewekte stroom voor circa 30.000 huishoudens. Zo’n grootschalig drijvend zonnepark op de Slufter, wordt dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland en Europa.

Deelnemers
De volgende organisaties maken deel uit van het Nationaal Consortium Zon op Water: Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, SEAC, STOWA, provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, gemeente Rotterdam, kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin, 7 waterschappen, 4 drinkwaterbedrijven, Texel4Trading, Wattco, Sunprojects en Sunfloat.