$50.000 boete voor illegaal baggeren in Bahama’s

Op 8 maart heeft de Bahamaanse rechter, Rhonda Bain een geldboete van $ 50.000 opgelegd aan Peter Nygard, een Canadese zakenman. Nygard heeft een gerechtelijk bevel uit 2013 om de baggerwerkzaamheden bij zijn strandhuis te stoppen genegeerd.

De rechter in het hooggerechtshof oordeelde dat Nygard zich schuldig maakte aan minachting van het hof.  Nygard is na het grechtelijk bevel doorgegaan met het uitbaggeren van de zeebodem rondom zijn grondgebied aan de westelijke rand van Nassau-eiland. Nygard heeft tot 21 maart de tijd om de boete te betalen en anders zal hij 14 dagen de cel in moeten.

Nygard heeft zijn bezit in de afgelopen jaren bijna verdubbeld door offshore zand op te graven en op zijn strand te laten spuiten, volgens advocaat Fred Smith van Save the Bays, een plaatselijke milieuorganisatie. Dit heeft nadelige gevolgen voor de riffen en de natuurlijke leefomgeving van de onderwaterwereld.

Rechter Bain oordeelde dat Nygard het zand dat hij langs zijn strand heeft verzameld moet verwijderen omdat het in strijd is met haar eerdere gerechtelijk bevel. Nalatigheid zal resulteren in een aanvullende boete van $ 50.000, plus $ 1.000 per dag voor elke dag dat hij haar uitspraak overtreedt. Nygard werd tevens opgedragen om de gerechtelijke kosten van Save the Bays te betalen.