Aanbesteding veerdienst Maassluis-Rozenburg

De provincie is verantwoordelijk voor de exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg. De huidige overeenkomst voor de exploitatie, die uitbesteed is aan een vervoerder, eindigt op 1 januari 2018. Voor het sluiten van een nieuwe exploitatieovereenkomst wordt een Europese aanbesteding gestart. Provinciale Staten besluiten in december 2016 over de kaders van de aanbesteding.

Een goede bereikbaarheid tussen de Zuid-Hollandse eilanden en het vaste land is voor de provincie Zuid-Holland van groot belang. Het veer Maassluis-Rozenburg draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid en veiligheid van deze regio. Behalve een goede dienstregeling heeft de provincie Zuid-Holland ambities voor het verduurzamen van het veer en het verhogen van de service aan de reiziger.

Veerdienst gaat wijzigen na opening Blankenburgtunnel
De functie van de veerdienst zal wijzigen na de opening van de Blankenburgtunnel, waarvan de realisatie om en nabij 2022 wordt verwacht.

Veerdienst blijft altijd voor voet- en fietsverkeer
Na de opening van de tunnel is de verwachting dat de behoefte aan de oeververbinding zich waarschijnlijk zal gaan beperken tot het voet- en fietsverkeer. Voor die groep reizigers zal een toekomstbestendige veerdienst Maassluis – Rozenburg nuttig en noodzakelijk zijn.

De veerdienst Maassluis – Rozenburg heeft daarnaast ook een sociale functie
Inwoners die niet in het bezit zijn van een auto kunnen op een snelle en comfortabele wijze gebruik blijven maken van het veer om elkaar te bereiken. Met dit veer zal het tijdsbeslag van het woon-werkverkeer tussen beide gemeenten niet verder toenemen. Deze functie blijft ook behouden na de opening van de Blankenburgtunnel.

Langetermijnvisie personenvervoer over water eind 2016 klaar
De provincie Zuid-Holland werkt samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de regio Drechtsteden, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam aan een langetermijnvisie voor personenvervoer over water. Doel van de visie is om de kansen en mogelijkheden van samenwerking beter te benutten en om te onderzoeken hoe het vervoer over water beter en slimmer kan en met een betere service voor de reiziger. Eind 2016 is deze visie gereed. De veerdienst Maassluis-Rozenburg zal onderdeel van het netwerk zijn en worden meegenomen in de visie personenvervoer over water.