Aandeelhouders Boskalis keuren voorgenomen fusie Smit goed

Tijdens de hedenochtend gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een ruime meerderheid (circa 99%) van de algemene vergadering goedkeuring verleend voor de voorgenomen fusie met Smit Internationale N.V. (Smit).

Tevens heeft de algemene vergadering haar goedkeuring verleend voor de benoeming van de heer Hazewinkel tot lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis. De heer Hazewinkel wordt benoemd onder voorbehoud van gestanddoening van het bod op Smit. Bij gestanddoening zal hij per direct tot de Raad toetreden voor een termijn van vier jaar. Hiermee wordt de Raad van Commissarissen uitgebreid tot zes leden.

Ter vergadering is kennisgegeven van het voorstel om de heer Vree, CEO van Smit te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van Boskalis. De Raad van Commissarissen heeft de heer Vree benoemd, onder voorbehoud van het effectueren van het bod op Smit, voor een periode van vier jaar. Hiermee wordt de Raad van Bestuur van Boskalis uitgebreid tot vier leden.

Tot slot is de heer Kamps, thans CFO en lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Jaarcijfers 2009
Boskalis publiceert de jaarcijfers morgen 18 maart 2010, om 07:00 uur (CET).

Bron: Boskalis Westminster nv, 17-03-2010;