Aanleg vispassage Kadoelen in volle gang

gemaal_kadoelen

Gemaal Kadoelen in Amsterdam Noord is een van de laatste knelpunten voor vissen in het Noordzeekanaal om ongehinderd te kunnen zwemmen. Dat duurt niet lang meer: de aanleg van de vispassage is in volle gang.

Hoe werkt een vispassage?
De passage is nodig om migrerende soorten vis zoals aal (paling) en stekelbaars vrije doorgang te bieden tussen het zoete polderwater van de Waterlandse boezem en de Noordzee, via het Noordzeekanaal. De passage bestaat grofweg uit een ondergrondse buis langs het gemaal met aan elk eind een schuif. De vis wordt naar de buis geleid via een ‘lokstroom’. Door de schuiven om beurten te openen kan vis van het lage polderpeil naar het hogere Noordzeekanaalpeil worden ‘geschut’ en vice versa. Het werkt dus net als een scheepvaartsluis, maar dan voor vis.

Meer… Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier