Aanpak gifgas in haven Russisch roulette

Containers gevuld met te veel gifgas mogen gewoon worden doorgevoerd. De volksgezondheid is in het geding, zeggen ingewijden. Het controleoffensief van vier rijksinspecties in de Rotterdamse haven zou een schijnvertoning zijn. Een inspecteur die ladingen liet vernietigen is overgeplaatst.

Bron: Transport Online, 22-12-2008;