Alcoholpromillage zeevaart naar 0,5

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verlaagt het maximaal toegestane alcoholpromillage voor de zeevaart naar 0,5. Het toegestane promillage was tot nu toe op 0,9. Met name Duitsland heeft aangedrongen op verlaging van het promillage. Het voorstel werd tijdens een vergadering van de IMO in Manilla aangenomen.

Bron: Schuttevaer, 02-07-2010;