Amsterdamse haven opent tank locatie voor LNG

PB 23 eerste bunkering LNG

Schip Greenstream neemt bunkerplaats in Amerikahaven in gebruik.

Vanaf vandaag kunnen binnenvaartschepen LNG (liquefied natural gas) bunkeren in de haven van Amsterdam. Het schip Greenstream was de eerste die vandaag aan de kade van de Amerikahaven aanmeerde voor het bunkeren van LNG. De Greenstream is gebouwd door Peters Shipyards, wordt geëxploteerd door InterStream Barging en is door Shell gecharterd. Shell is tevens leverancier van de LNG. Havenbedrijf Amsterdam heeft de ‘Groene kade’ in de Amerikahaven zodanig ingericht dat er veilig vanuit een tankwagen naar een binnenvaart- of klein zeeschip kan worden gebunkerd. LNG is een schonere brandstof die veelbelovend is als alternatieve scheepsbrandstof. Havenbedrijf Amsterdam stimuleert schone scheepvaart in de haven.

Er varen op dit moment in Nederland twee schepen op 100% LNG, de Greenstream en de Greenrhine, en één schip -de Argonon- op zogenaamde dual fuel techniek (LNG en gasolie gemengd). Er zijn er meer schepen in aanbouw. Met LNG als brandstof is de winst voor het milieu groot, de vaartuigen stoten tot 25% minder CO2 uit, tot 80% minder NOx, tot 100% minder SO2 en eveneens tot 100% minder roet en fijnstof dan de gangbare schepen in de binnenvaart.

“Havenbedrijf Amsterdam zet volop in op het stimuleren van schonere brandstoffen, waaronder LNG. Als energiehaven dragen wij graag bij aan vergroening van scheepsbrandstoffen”, aldus Koen Overtoom, COO van Havenbedrijf Amsterdam. “Samen met onze partners ontwikkelen wij momenteel plannen om groen gas om te zetten naar het nog schonere bio-LNG, waarmee we de emissie van CO2 nog verder kunnen terugdringen.”

LNG
LNG – liquefied natural gas – staat voor vloeibaar aardgas. Aardgas (methaan) wordt vloeibaar gemaakt bij een extreem lage temperatuur (-162 graden Celsius) waardoor het gas 600 keer in volume slinkt. Dit heeft als voordeel dat het gas eenvoudiger te vervoeren en te gebruiken is. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid. LNG heeft weinig uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden én van fijnstof en dat is gunstig voor de luchtkwaliteit.

Meer… Port of Amsterdam