Apaches gebruiken schepen niet als aanvalsdoel

De piloten van Apaches voeren geen schijnaanvallen uit op schepen tijdens hun laagvliegoefeningen boven het Maas- en Waalgebied. Wel kan het op binnenvaartschippers zo overkomen dat ze een oefenobject zijn, omdat objecten op het water kunnen dienen als richtpunt.

Bron: Nieuwsblad Transport, 15-04-2008;