Bevrachters in vechtmarkt zonder houvast

De bevrachtingswereld is meer dan ooit een vechtmarkt geworden, zonder vertrouwen en zonder houvast. Als gevolg van de crisis kampen de bevrachtingskantoren met sterk teruggelopen omzetten en snel afkalvende verdiensten. Bevrachters zijn unaniem somber over de toekomst. Ze rekenen niet op een snel herstel en verwachten dat er kantoren failliet zullen gaan.

Bron: Schuttevaer, 12-08-2009;