Binnenhavens willen meer nadruk op intermodaliteit

Bij de herziening van de richtlijnen voor TEN-T (Trans-Europese Netwerken voor Transport) zou het intermodaal vervoer een grotere rol moeten spelen. Intermodaliteit zou zelfs moeten worden bestempeld als doel en bij de planning van infrastructurele werken zouden lidstaten van de Europese Unie moeten toetsen of ze toegevoegde waarde bijdragen aan specifieke projecten voor intermodaliteit. Dit beveelt de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens aan in een brief aan mw. Neelie Kroes, Nederlands lid van de ‘high level group’ die onder leiding van oud-Transportcommissaris Karel van Miert herziening van de richtlijnen voor TEN-T voorbereidt.

Bron: CBRB, 06-03-2003;