Binnentankvaart uitgezonderd van verplichte dubbelwandigheid

Lobby van het CBRB bij het ministerie van V&W heeft als resultaat opgeleverd dat de binnentankvaart is uitgezonderd van de verleden week vastgestelde richtlijn van de EU om de Europese havens te vrijwaren van enkelwandige tankers van vijftien jaar of ouder met ruwe olie en andere stoffen die het milieu schade kunnen berokkenen.

Naar aanleiding van het ongeluk met de olietanker Prestige najaar 2002 voor de Spaanse kust is de invoering van regelgeving voor dubbelwandige olietankers in een stroomversnelling geraakt. De versnelde invoering van het verbod voor enkelwandige tankers van vijftien jaar of ouder om in Europese havens te laden en lossen bleek mogelijk ook consequenties te kunnen hebben voor enkelwandige binnenvaarttankers. Hoewel de concept-richtlijn primair gericht was op zeeschepen, gaf de tekst van de conceptverordening ruimte aan de interpretatie dat ook binnenvaartschepen onder de verbodsbepaling zouden komen te vallen. In de voorbereidende besprekingen tussen de lidstaten bleken sommige lidstaten dan ook van mening te zijn dat binnenvaarttankers in havengebieden niet moesten worden uitgezonderd.
Met name door druk van Nederlandse zijde is echter bepaald dat binnenvaarttankers, die vallen onder binnenvaartregelgeving, niet aan de verplichting van dubbelwandigheid hoeven te voldoen. Het argument van het CBRB dat de binnenvaartregelgeving zelf moet bepalen of tankers eventueel moeten voldoen aan een eis van dubbelwandigheid, is hiermee gehonoreerd door de Europese Unie.

Bron: CBRB, 04-04-2003;