Boskalis legt gasleiding aan in Australië

Boskalis heeft een zogenaamd Seabed Intervention & Shore Crossing-contract binnen gehaald van Woodside Energy in Noordwest-Australië. Het gaat om de bagger- en steenstortactiviteiten en de aanlanding voor een export-gaspijpleiding. De sleuf voor de pijpleiding wordt 50 kilometer lang en loopt van de Scarborough Floating Production Unit naar een onshore LNG faciliteit. Woodside Energy is de operator van Scarborough. De waarde van het contract kan oplopen tot 145 miljoen euro als alle opties worden afgenomen.

Boskalis-Kabellegger-Ndurance
Boskalis-Kabellegger-Ndurance

De definitieve beslissing wordt naar verwachting in 2020 door Woodside genomen. De voorbereidende activiteiten voor het project zijn al van start gegaan. De uitvoerende bagger- en steenstortwerkzaamheden en activiteiten gaan naar verwachting in maart 2021 van start en zijn medio 2022 klaar.

Gasveld Scarborough

Het gasveld van Scarborough ligt op ongeveer 375 kilometer uit de kust van de Burrup Peninsula in Noordwest-Australië. De export-pijpleiding gaat het aardgas transporteren tussen de Scarborough Floating Production Unit en een onshore LNG faciliteit. De geprefereerde optie voor Woodside is om gas te verwerken via een uitbreiding van de bestaande Pluto LNG faciliteit.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor dit project omvatten het baggeren van een 50 kilometer lange sleuf voor de pijpleiding, graafwerkzaamheden in diep water, steenstortwerk voor de kruisingen van pijpleidingen en glasvezelkabels, het begraven en afdekken van de pijpleiding en de beschermingswerken om de stabiliteit van de pijpleiding te waarborgen.

Daarnaast de ondersteunende werkzaamheden bij het maken van de aanlanding naar de onshore LNG faciliteit op de Burrup Peninsula en de levering van de stenen voor de steenstortwerkzaamheden. Boskalis gaat lokale toeleveranciers inzetten bij de uitvoering van de werkzaamheden, rekening houdend met capaciteiten en commerciële overwegingen.

Boskalis zet eigen schepen in

Er wordt een grote verscheidenheid aan eigen specialistische expertise en materieel ingezet door Boskalis, waaronder een sleephopperzuiger, een backhoe dredger, een valpijpschip en steenstortschip, surveyschepen en een offshore constructieschip.