Boskalis verkrijgt havensleep concessie in Zeebrugge

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft via SMIT Towage Northwest Europe (SMIT) de concessie verkregen voor het exclusief leveren van havensleepdiensten in de haven van Zeebrugge, België. Het contract werd door MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV) toegekend aan URS, een onderdeel van SMIT Towage Northwest Europe en kent een looptijd van zeven jaar. Op basis van de vrachtvervoersprognose vertegenwoordigt de concessie een totale omzet van circa EUR 90 miljoen.

SMIT Towage Northwest Europe heeft via URS van oudsher een sterke positie in de zeehavens van België. In Zeebrugge worden voornamelijk grote zeevarende containerschepen, RORO carriers en LNG tankers afgehandeld. Om in de groei van het aantal scheepsbewegingen te kunnen voorzien en de steeds grotere schepen goed te kunnen assisteren zal SMIT ook zwaardere sleepboten beschikbaar stellen. In totaal zal SMIT zes sleepboten en een ondersteunende brandblusboot in de haven van Zeebrugge stationeren.

Joachim Coens, CEO MBZ “De kwaliteit van het voorstel en de technische capaciteiten van URS zijn doorslaggevend geweest bij het toekennen van de concessie. Wij zijn zeer tevreden met de wijze waarop de aanbestedingsprocedure is verlopen en kijken uit naar een goede en efficiënte samenwerking met URS.”

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze concessie hangt nauw samen met de groei van de wereldhandel en de noodzaak om grote zeevarende schepen te assisteren.

Bron: Boskalis