Botlek Tank Terminal binnenkort in staat schepen tot 115.0 00 DWT te ontvangen

  • binnenland

Maritiem bouwbedrijf Hakkers uit Werkendam is 3 oktober gestart met het slaan van nieuwe meerpalen bij de steiger van Botlek Tank Terminal (HES-belang 50%). De waterdiepte bij BTT’s steiger wordt momenteel vergroot van 13,65 naar 15 meter, zodat BTT schepen met een diepgang tot 115.000 DWT kan ontvangen. Er worden 7 palen geslagen. Elke paal heeft een diameter van 2 meter, een lengte van 36 meter en een gewicht van circa 50 ton. Het uitbaggeren van de haven en het slaan van de palen zullen medio november zijn afgerond.

De bouwwerkzaamheden liggen goed op schema. De operationele en commerciële start van de eerste fase wordt in het 4e kwartaal van 2011 verwacht. Deze fase behelst in totaal 34 tanks met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200.000 m3. Hiervan is 130.000 m3 voor transport brandstoffen en 70.000 m3 voor eetbare oliën en biodiesel.

De vergunning voor de tweede fase wordt in het eerste kwartaal 2012 verwacht, waarna zal worden begonnen met het dempen van een deel van de haven. Het is de bedoeling om 350.000-550.000 m3 extra tankopslagcapaciteit te creëren. Het aantal m3 is afhankelijk van type, aantal en hoogte van de tanks. Geprekken met potentiële klanten en banken zijn gaande. De te behandelen producten zijn onder meer benzine en benzinecomponenten, vliegtuigbrandstof, diesel en ethanol. Volgens de huidige planning zal de tweede fase in 2014 gereedkomen.

Na voltooiing van deze fase beschikt BTT over een state-of-the-art terminal met een opslagcapaciteit van 550.000 tot 750.000 m3 voor een gevarieerd pakket natte bulkproducten.

Meer… HES Beheer

Related news

List of related news articles