Bruggen Empelseweg en Empelsedijk open, Hustenweg afgesloten

Binnenkort bereikt het project Omlegging van de Zuid-Willemsvaart verschillende mijlpalen in en rond Empel. Zo worden de bruggen in de Empelseweg en Empelsedijk in gebruik genomen. Deze bruggen komen over het Máximakanaal te liggen dat Rijkswaterstaat laat aanleggen. Ook gaat de weg over de Empelsedijk binnenkort weer open voor verkeer en wordt de Hustenweg afgesloten.

Brug Empelseweg
De brug in de Empelseweg wordt op vrijdag 22 november in gebruik genomen. Deze nieuwe brug bevindt zich in de (nieuwe) Empelseweg die Empel en Rosmalen verbindt. Deze weg loopt tussen de rotonde Blauwe Sluisweg en Empel, en vormt de belangrijkste verbindingsweg tussen Rosmalen en Empel. De huidige Empelseweg wordt afgesloten voor alle verkeer. Intratuin en het Gilde Rosmalen blijven bereikbaar.

Hustenweg dicht en Empelsedijk open
De Hustenweg tussen Empel en Gewande wordt vanaf maandag 25 november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De busverbinding die nu over de Hustenweg loopt, gaat vanaf maandag 25 november over op de (nieuwe) Empelseweg. De Hustenweg blijft tot de tweede week van januari nog wel open voor (brom)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer. Vanaf de tweede week van januari wordt deze weg gesloten voor alle verkeer. Dan start WillemsUnie met het graven van een kanaalpand van het nieuwe Máximakanaal op deze locatie. De Empelsedijk (inclusief de nieuwe brug ten zuiden van sluis Empel) gaat vanaf deze periode weer open voor alle verkeer. Op deze manier blijft de bereikbaarheid van en naar Empel gewaarborgd.

De planning kan door weersomstandigheden wijzigen.

Omlegging Zuid-Willemsvaart: Brabant beter bereikbaar over water
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Meer… Rijkswaterstaat