CAO-akkoord bunkerbranche

Er is een principe-akkoord bereikt over de CAO voor de brandstoffenhandel, die ook geldt voor bunkerschepen.

De sociale partners zijn het eens over een verbintenis tot 1 juni 2011. Het akkoord is gesloten tussen de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Hoofdpunten zijn een loonsverhoging van 0,75% per 1 mei 2010 en 0,75% per 1 januari 2011. ‘Deze percentages weerspiegelen de huidige economische situatie. De zelfstandige brandstoffenhandel heeft te kampen met teruglopende vraag van dieselbrandstof, zowel op land als op het water’, zegt NOVE-directeur Erik de Vries.

Bron: Schuttevaer, 15-04-2010;