Centrifugaal Bilgewater Processing

GEAGroup

Olie is de voornaamste bron van energie en daarom de meest belangrijke bron in moderne beschaving. Echter, olie is giftig voor de meeste biologische systemen en wordt beschouwd als een van de grootste milieu verontreinigende stoffen. Vervuiling door aardolie of aardolieproducten producten heeft ver strekkende gevolgen. Volgens schattingen van de UNEP (Verenigde Naties Environment Programme), vindt jaarlijks ongeveer 120.000 ton olie zijn weg naar de Middelandse Zee, bijvoorbeeld via het Middellandse-Zeegebied verkeer met circa 200.000 schepen per jaar; Greenpeace wetenschappers beschouwen zelfs een volume van 635.000 ton als realistisch.

De verwerking van bilgewater, dat zich verzamelt in de machinekamer van een schip en is vervuild met olie en brandstofresten, wordt daarom wettelijk verplicht voor alle schepen. Er is tevens een discussie gaande over intensivering van de IMO (International Maritime Organization) regelgeving, bijvoorbeeld doormiddel van een internationale regelgeving de toegestane oliegehalte in bilgewater dat overboord wordt gepompt, te verlagen van 15 ppm naar 5 ppm. Voor de fabrikanten van Bilgewater systemen betekent dit dat er steeds vaker vraag is naar systemen met een olieresidu inhoud van onder de 5 ppm.

Nieuwe dimensie met GEA Westfalia Separator Bilgemaster cleandesign.
In het kader van het systeem “GEA Westfalia Separator seaprotectsolutions – Clear water to the Horizon and Beyond”, heeft GEA Westfalia Separator Group technologieën voor de toekomst ontwikkeld, verder kijkend dan de horizon, zodat schepen economisch kunnen worden bediend en directe bescherming van de zee kan worden gegarandeerd. In bilgewater verwerking als onderdeel van seaprotectsolutions, stellen de nieuwe ontwikkelingen de GEA Westfalia Separator Bilgemast cleandesign in staat om zowel een waarde onder 15 ppm olie in water te bereiken met de uitgeprobeerde en geteste BilgeMaster, als om een waarde onder de 5 ppm te garanderen zonder het gebruik van chemicalien of filters. De doelstelling voor de ontwikkeling van de GEA Westfalia Separator Bilgemaster cleandesign was een systeem te ontwikkelen dat restoliegehalte beneden 15 ppm onder normale omstandigheden en onder 5 ppm in speciale omstandigheden garandeert. Zonder het gebruik van chemicaliën en filters wordt dit gewaarborgd door aanpassingsvermogen en temperatuur instellingen tijdens de verwerking. Op 5 ppm werkt het systeem dus met minder vermogen. Indien de output op 5 ppm moet blijven voldoen aan de waarde als op 15 ppm, dan wordt dit bereikt door een aangesloten adsorptie filter.

Met de lancering van de nieuwe generatie zelfreinigende afscheiders, de GEA Westfalia Separator eagleclass series, worden nu vier systemen aangeboden als de BilgeMaster cleandesign gebaseerd op separators WSE 5, 10, 20 en 50 met uitgangen van 500, 1.200, 2.500 en 5.000 l / h. Het ombouwen van de GEA Westfalia Separator BilgeMaster D en E serie met cleandesign kan op elk moment worden gerealiseerd, net als het inbouwen van een adsorptiefilter. GEA Westfalia Separator seaprotectsolutions verzekert helder water.

De GEA Westfalia Seperator BilgeMaster cleandesign, is nu in staat om bij het verwerken van bilgewater niet alleen een waarde van onder de 15ppm olie in water te bereiken, maar zelfs een waarde onder de 5ppm te garanderen, zonder het gebruik van chemicaliën of filters.

Meer… GEA Westfalia Separator