CPA tekent MOU met Nederex en Damen

  • buitenland

Curaçao Ports Authority N.V. (“CPA”) is op 30 april jl. met Nederex B.V. (Nederex) en B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem (Damen) een Memorandum of Understanding (MOU) aangegaan. Damen en Nederex houden zich bezig met scheepsreparatie en het verlenen van maritieme diensten. CPA en Nederex hebben vorig jaar een concessie overeenkomst gesloten met betrekking tot de activiteiten van Nederex binnen de Sint Annabaai, vanuit een terrein wat wordt beheerd door CPA.

“Deze samenwerking is een belangrijke stap in de goede richting,” zegt Humberto de Castro, CPA’s CEO. “De MOU met Nederex en Damen zal onze haven versterken en is zeker een positieve factor voor de Curaҫaose economie.”

Damen is gevestigd in Nederland en exploiteert 32 andere scheeps- en reparatiewerven wereldwijd, met meer dan 9000 mensen in dienst. Damen wenst thans ook vanuit Curaçao haar scheepsreparatie en maritieme diensten aan te bieden en heeft de intentie om gezamenlijk met Nederex de door CPA aan Nederex verleende concessie te exploiteren. In de onlangs getekende MOU hebben partijen hun verdere afspraken vastgelegd om uiteindelijk tot een samenwerking te komen met betrekking tot deze exploitatie.

“Het is onze intentie om een drijvende dok te hebben voor onderhoud en reparaties voor Damen klanten hier in de regio,” stelt Jaap de Lange, Damen Services Director. “We hopen eind van dit jaar, begin 2016 al operationeel te zijn. Ook zal er ruimte voor twee schepen aan de kade zijn voor reparaties.”

CPA’s COO Albert Zwueste laat weten dat er al een werkgroep gevormd is die de technische aspecten zal uitwerken waaronder ook het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de werkzaamheden rondom dit project.

“Als de Curaҫao Ports Authority zijn we heel erg tevreden met het tekenen van deze MOU,” stelt Raul Manotas, CPA’s CCO. “Dit project zal een directe, positieve invloed hebben op het maritiem verkeer in onze haven, en dat is precies wat we voor onze haven nodig hebben.”

Meer… Damen 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten