Damen coördineert Europees innovatieproject LeanShips

Het Europese innovatieproject LeanShips (Low Energy And Near To Zero Emissions Ships) heeft tot doel om in echte praktijktoepassingen de effectiviteit en betrouwbaarheid aan te tonen van zuinige én emissiebeperkende technologieën. LeanShips is een van de eerste projecten die worden gefinancierd vanuit het nieuwe overkoepelende Europese research- en innovatieprogramma HORIZON 2020. De coördinatie ligt bij Damen Shipyards Group.

Het project wordt gezamenlijk   aangestuurd/geleid   door Netherlands Maritime Technology, het Center of Maritime Technologies (CMT) uit Duitsland, Cetena, het Italiaanse scheepsbouwkundig onderzoekscentrum en Damen Shipyards.

LeanShips is officieel op 1 mei 2015 van start gegaan met de toekenning van 17 miljoen Euro aan Europese subsidie. Het samenwerkingsverband voor dit omvangrijke project bestaat uit rederijen, scheepswerven, equipment-leveranciers en onderzoeksinstituten. De in totaal 46 partners (waarvan 81 procent industrie) komen uit twaalf EU-lidstaten en een aangesloten land.

LeanShips wil innovatieve technieken in de praktijk gaan toepassen via acht demonstratieprojecten op echte praktijkschaal. Deze showcases moeten een goede combinatie aantonen van enerzijds technologieën voor efficiëntere en schonere schepen met anderzijds de eisen en behoeften van de eindgebruikers, de rederijen. Er worden   dedicated/projectspecifieke   teams samengesteld om zeker te stellen dat de in het project toegepaste innovaties ook volwaardig aan de eisen van de markt beantwoorden. Deze teams zullen bestaan uit equipment-producenten (de technologie-leveranciers), scheepswerven (de technologie-integreerders), rederijen (de technologie-gebruikers) en beleidsmakers.

Leanships omvat de volgende acht demonstratieprojecten:
1.     Een RSD (Reverse Stern Drive) sleepboot met CNG-voortstuwing (Compressed Natural Gas)
2.     Een sleepboot met LNG-voortstuwing
3.     Een offshore serviceschip met dual fuel voortstuwing: marine diesel oil (MDO) óf methanol Een efficiënte LNG carrier (transporttanker)
5.     Conversie van een shortsea vrachtschip (SECA-wateren) naar LNG-voortstuwing
6.     Een binnenvaartschip met slingertechniek als voortstuwing (de whale tail – walvisstaart) *)
7.     Een grote schroef voor stukgoedschepen
8.     Zuinige passagiersferries en cruiseschepen

Doelgroepen
LeanShips richt zich allereerst op de kleine tot middelgrote schepen voor het intra-Europese vervoer, op offshoreschepen en op de plezier- en cruisevaart.
De resultaten en milieuwinst waar LeanShips op inzet, zijn:
– Brandstofbesparing tot 25 procent
– CO₂ reductie van minstens 25 procent en
– Vermindering van de uitstoot van SOx/NOx/PM (zwaveldioxide, stikstofdioxide en fijnstof) tot 100 procent.

Via hun deelname aan het project hopen de LeanShips partners een voorbeeld te stellen, en meer rederijen aan te moedigen om in groene technologieën te investeren.

Het ambitieuze project wordt op 16 en 17 juni gelanceerd op het hoofdkantoor van Damen Shipyards in Gorinchem.

Meer… Damen