Dockwise trotseert de stormen

De koers van het aandeel Dockwise, de maritiem dienstverlener, staat year-to-date circa 40 procent lager. Dat ziet er op het eerste gezicht weinig hoopvol uit, maar laat zich bij nader inzien redelijk eenvoudig verklaren en toont eens te meer aan dat beleggers verder moeten kijken dan de korte termijn.

Ten eerste is het in de markt van zeetransport van grote en complexe ladingen (zoals boorplatformen) momenteel rustig. Daarom is het bedrijf vooral aangewezen op kleine, korte termijnopdrachten. De dagtarieven van het transport laten te wensen over en daarmee ook de resultaten die Dockwise tot zover heeft laten zien.

Meer… De Kritische Belegger