Driekwart van gelekte stookolie in Rotterdam opgeruimd

Driekwart van de 220 ton gelekte zware stookolie in de haven van Rotterdam is opgeruimd. De eerste prioriteit van Havenbedrijf Rotterdam is het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen. Zo kunnen de schepen weer in en uit de havens varen en de logistieke keten weer op gang komen.

Van de ruim 200 ton olie die gelekt is, was op woensdagochtend ongeveer 160 ton geruimd, zo meldt het Havenbedrijf. De resterende hoeveelheid olie zal naar verwachting minder snel te ruimen zijn. Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, worden de steigers, glooiingen, oevers en overige haveninfrastructuur schoon gemaakt. Naar verwachting gaat dit tenminste enkele weken in beslag nemen.

24/7 wasstraat voor vervuilde schepen
Voor de schoonmaak van vervuilde schepen zijn wasstraten ingericht met 24/7 capaciteit. Inmiddels zijn 16 van ruim 50 binnenvaartschepen schoongemaakt en 4 van 15 vervuilde zeeschepen.

Aan- en afvoer zo spoedig mogelijk hervatten
Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken bedrijven zijn in nauw overleg over maatregelen om de aan- en afvoer zo spoedig mogelijk te hervatten. Bij het treffen van maatregelen is alles erop gericht om eventuele overlast voor omwonenden en de leefomgeving zo veel mogelijk te beperken.

Olietanker naar werf 
De olietanker van Odfjell, de ‘Bow Jubail’ die op zaterdag 23 juni 2018 in aanvaring kwam met een steiger is voor reparatie versleept van de oorspronkelijke ligplaats naar een tegenover gelegen werf in het Botlekgebied.

Liveblog van Rijkswaterstaat
De opvang en reiniging van besmeurde vogels wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. Volg het liveblog voor meer informatie op https://live.24liveblog.com/live/GTWS6


View on Twitter.