Eerste student NHL Hogeschool studeert af op Offshore Windenergie

Op donderdag 7 maart ontvangt NHL-student Bram Zijlstra als eerste in Nederland zijn bachelordiploma met de afstudeerrichting Offshore Windenergie. Zijlstra, die de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde volgde aan de NHL, geeft op 7 maart een presentatie over zijn afstudeeronderzoek. Dit doet hij tijdens de netwerkbijeenkomst van Maritime Campus Netherlands (MCN), een samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden. MCN organiseert onder andere vraaggestuurd onderwijs op het gebied van offshore energie.

Windenergie is één van de schoonste, meest duurzame en realistische vormen van duurzame energie. Daarom biedt NHL Hogeschool in samenwerking met MCN, verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen vanaf september 2011 de nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie aan. “Een heel goed initiatief”, vindt NHL-student Bram Zijlstra. “Duurzame energie is de toekomst. Het is belangrijk dat er mensen worden opgeleid voor deze industrie.” Bovendien is het een interessant vakgebied volgens Bram. “Alleen al de installatie van windturbines is een hele uitdaging: windturbines van meer dan 100 meter hoog en met een waterdiepte van meer dan 30-40 meter installeren, is een kunst apart.”

Eiffeltoren onder water
Zijlstra deed zijn afstudeeronderzoek bij ingenieursbureau KCI BV in Schiedam. “Ik heb onderzoek gedaan naar de toepassing van gietstalen knooppunten in zogenaamde ‘jacket-fundaties’ voor offshore windturbines. Een jacket-fundatie bestaat uit allemaal buizen die met elkaar verbonden zijn; een soort mini Eiffeltoren die onder water staat. Het toepassen van gietstukken in deze verbindingen levert veel voordelen op. Ik heb onderzoek gedaan naar de maakbaarheid van deze gietstukken, de benodigde productiecapaciteit en ook de kosten en kwaliteit.”

Op donderdag 7 maart vindt voorafgaand aan de diploma-uitreiking en presentatie, de tweede dag van een introductiecursus Windenergie plaats in Den Helder. Deze cursus is georganiseerd door NHL Hogeschool en MCN Kenniscentrum Wind op Zee.

NHL Hogeschool en MCN werken samen aan windenergie
De afstudeerrichting Offshore Windenergie van NHL Hogeschool is voor studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Civiele Techniek en Informatica. Voor de ontwikkeling van de afstudeerrichting kreeg NHL Hogeschool via MCN ondersteuning van de Gemeente Den Helder, de Provincie Noord-Holland, het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO draagt bij aan de regionale werkgelegenheid: creatie en behoud van banen door duurzame investeringen en het stimuleren van de opkomst en ontwikkeling van regionaal MKB.

Naast de afstudeerrichting kunnen studenten de minor Windenergie in Den Helder volgen en heeft de NHL een lectoraat Windenergie opgericht.

Meer… NHL