efm onderlinge schepenverzekering verlaagt de premie

Deelgenoten van efm onderlinge schepenverzekering u.a. in Meppel ervaren voordeel van het onderling verzekeren. Doordat de maatschappijresultaten van het lopende boekjaar zeer gunstig zijn, krijgen zij niet alleen 5% voorschotpremie terug, maar wordt de premie in de beroepsvaart tevens structureel verlaagd met 5 tot 7,5%.

Het positieve resultaat wordt enerzijds veroorzaakt doordat het aantal gemelde schadegevallen is afgenomen. Anderzijds draagt de samenwerking met Vereniging Oranje bij aan dit positieve resultaat. Directeur Tom Boerema: ‘De gezamenlijke inkoop van producten en het delen van de administratieve lasten zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen. Aangezien efm als onderlinge verzekeraar geen winst beoogt, geven we een groot deel van dit verwachte positieve resultaat terug aan onze deelgenoten. Alleen bij een echte onderlinge profiteren deelgenoten en verzekerden van een goed resultaat.’

Premieverlaging
Boerema legt uit wat er precies gaat gebeuren: ‘Het bestuur van efm heeft, vooruitlopend op het afsluiten van het boekjaar, besloten 5% van de in rekening gebrachte voorschotpremie terug te geven aan de deelgenoten. Dit is de vijfde premierestitutie op rij. Gezien de goede resultaten van de afgelopen jaren en de gezonde financiële positie van efm, is besloten de premie structureel te verlagen. De verlaging bedraagt in de tankvaart 7,5% en in de overige beroepsvaart 5%. Wij zijn blij dat efm positief nieuws kan brengen in een tijd waarin iedereen het heeft over lastenverzwaringen.’

Voordelen
Boerema verwacht overigens dat de fusie met Vereniging Oranje nog verdere financiële voordelen gaat opleveren. ‘Door de fusie zal de kostenstructuur van de nieuwe maatschappij verbeteren. Als echte onderlinge zullen we dit voordeel vanzelfsprekend ten goede laten komen aan de eigenaren van de maatschappij, onze deelgenoten’, aldus Boerema.

Pleziervaart
Ook de pleziervaart profiteert van de goede resultaten van de onderlinge scheepsverzekeraar. Boerema: ‘Het bestuur heeft besloten voor komend boekjaar de BTW verhoging van 19 naar 21% niet door te rekenen. Daarnaast wordt ook de inflatiecorrectie niet toegepast. Voor deze groep betekent dit dat de premie voor het vijfde jaar op rij niet verhoogd wordt. Daar bovenop ontvangen de deelgenoten in de pleziervaart natuurlijk ook nog de 5% premierestitutie.’

Meer… EFM