EVO: waarschijnlijk aansprakelijkstelling Rijkswaterstaat voor schade sluis Eefde

Verladersorganisatie trekt voorlopige conclusie n.a.v. TNO-rapport

Verladersorganisatie EVO concludeert voorlopig dat Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld kan worden voor de stremming van het Twentekanaal bij Eefde. Op 3 januari viel daar een sluisdeur naar beneden. Uit het vandaag gepubliceerde TNO- rapport valt op te maken dat er met betrekking tot het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de sluis door Rijkswaterstaat fouten zijn gemaakt, die hebben geleid tot het bezwijken van de hefdeur. EVO wil het TNO-rapport nog wel onderwerpen aan een volledige juridische en technische beoordeling, voordat een definitieve conclusie wordt getrokken.

Uit het TNO-onderzoek is gebleken dat het naar beneden vallen van de sluisdeur bij Eefde vrijwel zeker is veroorzaakt door het bezwijken van een draadstang van de sluisdeur. Deze draadstang is bij de renovatie in 2003 vernieuwd met een geplande levensduur van 30 jaar. De constructie bleek de wisselende krachten bij het heffen niet aan te kunnen. In de draadstang was direct voorafgaand aan het bezwijken sprake van een vermoeiingsscheur over circa 80% van haar doorsnede.

In het 115 pagina’s tellende TNO-rapport staat dat de in 2003 gerenoveerde bevestigingsconstructie van de sluisdeur niet goed was ontworpen. De berekening van het ontwerp was volgens de onderzoekers onvolledig en onvoldoende onderbouwd. Daarnaast was ook de constructie niet goed uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de uitlijning van de sluisdeur en de bewegingsmechanismen. Hierdoor zijn er afwijkingen ontstaan in de kabel- en kettingkrachten op de sluisdeur. Tot slot blijkt uit het rapport dat met een normale inspectie het gebrek aan de draadstang niet was te constateren. Anderzijds blijkt dat de krachten waaraan de kabels van de sluisdeur waren blootgesteld niet werden gecontroleerd, terwijl dit wel had gemoeten.

Deze opeenstapeling van fouten geeft EVO aanleiding om voorlopig te concluderen dat Rijkswaterstaat, als eigenaar en beheerder van de sluis, aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de gedupeerde ondernemers hebben geleden. De verladersorganisatie organiseert na haar volledige analyse, samen met Scheffer Advocaten en adviesbureau Hermes Advisory, voor gedupeerden een bijeenkomst over de haalbaarheid en onderbouwing van schadeclaims.

Meer… EVO