Explosieve vraag naar schepen

De vraag naar nieuwe schepen groeit zo hard dat er een tekort dreigt aan vaklieden. Volgens de CNV Bedrijvenbond vormt de explosieve groei als er niets gebeurt een bedreiging voor de continuïteit van de Nederlandse scheepsbouw.

Bron: PZC.nl, 23-03-2006;