Gebrek aan baggeraars vertraagt aanleg zandbanken

Het opspuiten van een zandbank voor de kust van Louisiana verloopt traag door gebrek aan Amerikaanse baggerschepen. Louisiana heeft na maanden getouwtrek eindelijk toestemming van de overheid en BP om voor 360 miljoen dollar een berm (kunstmatige zandbanken) op te werpen die de kwetsbare kustmoerassen moet beschermen tegen de olie.

Bron: Cobouw, 24-06-2010;