Geen ernstige tekortkomingen veiligheid booractiviteiten in Nederland

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) , de toezichthouder op mijnbouwactiviteiten in Nederland en op de Noordzee, heeft geen ernstige tekortkomingen geconstateerd bij de veiligheidsmaatregelen die mijnbouwondernemingen hebben getroffen.

Bron: Rijksoverheid, 20-10-2010;