Geluidsklachten Heijplaat door schepen

Uniport

Op Heijplaat hebben bewoners last van lawaai veroorzaakt door zeeschepen. De DCMR heeft hierover de laatste maanden vele tientallen klachten ontvangen. De klachten betreffen veelal laag frequent geluid afkomstig van schepen die bij Uniport Multipurpose Terminals B.V. afgemeerd liggen. Enerzijds betreft het geluid afkomstig van scheepsmotoren, anderzijds betreft het vaak geluid afkomstig van op het schip staande reefers (koelcontainers).

De DCMR is niet bevoegd om tegen deze vormen van overlast, veroorzaakt door schepen, op te treden. Dit valt niet onder de milieuvergunning van het bedrijf. De DCMR neemt klachten van bewoners altijd serieus en probeert daarbij, eventueel in samenwerking met andere instanties, een duurzame oplossing te vinden voor het probleem. Met de meldkamer van de DCMR is afgesproken deze klachten altijd aan te nemen en de toezichthoudende autoriteit van de klachten op de hoogte te stellen.

Door het grote aantal klachten en de terugkerende frequentie van overlast heeft de DCMR besloten met de klagers en betrokken instanties zoals Heijplaat Vitaal, de betrokken bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam, in overleg te treden met het doel te zoeken naar een duurzame oplossing voor overlastgevende activiteiten, in het bijzonder de genoemde geluidklachten.

Meer… DCMR