Geslaagd maritiem evenement op Terschelling

Het maritiem evenement op Terschelling is een groot succes geworden. Aanleiding voor de manifestatie was het tienjarig bestaan van de “Oude Redding Glorie” (ORG), de vereniging van eigenaren van voormalige reddingboten. Twintig voormalige reddingboten meerden vrijdag 4 juni in de jachthaven af, waaronder de bekende “Carlot”. 20 sleepboten kwamen in konvooi uit Harlingen.

Op zaterdagmorgen maakten enkele honderden mensen van de gelegenheid gebruik de schepen te bezichtigden. Vooral de stoomsleepboot “Maarten” trok met zijn stoomfluit de aandacht tijdens enkele rondvaarten. De nautische markt aan de haven trok aanzienlijk meer belangstellenden dan was verwacht. Een bijzondere gast was de Egmonder pink. Deze replica van het Nederlandse visserschip dat enkele eeuwen geleden gebruikt werd vanaf de stranden, kwam om het festijn mee op te luisteren en oogstte vel belangstelling.

Hoogtepunt was ongetwijfeld de demonstratie van de roeireddingboot “Secretaris Schumacher” op het strand bij paal 8. Deze boot op de specifieke lanceerwagen werd getrokken door liefst 12 Friese paarden van verschillende Terschellinger eigenaren.

Paarden, voerlui, helpers en tuigers zijn een flink aantal avonden in de weer geweest om te oefenen om het oude vakwerk onder de knie te krijgen. Enkele duizenden eilanders en gasten kwamen naar deze demonstratie kijken. Het geklik van foto- en filmcamera’s was niet van de lucht. Gelijktijdig werd de motorstrandreddingboot “Frans Hogewind” van de KNRM enkele keren gelanceerd.

De bemanningen van de oude reddingboten vermaakten zich ’s avonds in het Wrakkenmuseum, de bemanningen van de sleepboten genoten een captains diner op de Museumwerf aan de haven.

Zondagmorgen werd voor de haven een vlootschouw gehouden met alle betrokken schepen, aangevuld met zes reddingboten van de KNRM uit Harlingen, Vlieland en Terschelling en een tiental jachten van Terschelling. Ook het bergingsbedrijf Noordgat nam hier vrolijk water spuitend aan mee.

Het gemeentebestuur van Terschelling en genodigden namen de schouw af aan boord van het passagierschip “IJmond” die voor de havenmond lag. De organisatie van het gehele programma was in handen van de Stichting Behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld”. Subsidies van de provincie Fryslân, de gemeente Terschelling, Rederij Doeksen, de ondernemersorganisaties TOV en Aangenaam West, Passantenhaven Terschelling en de paardenverzekeraar EFO maakten dit unieke evenement mogelijk Tientallen eilander vrijwilligers verzorgden de organisatie.

Foto: Jan Heuff

Bron: Stichting behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld, 14-06-2010;