Groei Franse zeehavens

De Franse zeehavens hebben een minder slecht jaar achter de rug dan waarvoor werd gevreesd. Na een daling van 1,4 procent in 2001 werd afgelopen jaar een groei van 1,2 procent geregistreerd. In totaal sloegen de Franse havens 345,5 miljoen ton over. Terwijl de overslag van aardolieproducten met gemiddeld 2,7 procent afnam, vertoonden de meeste andere ladingsoorten een stijging.

Bron: Schuttevaer, 10-02-2003;