Groen licht voor de realisatie van Aqua Dock

Artist Impression Aqua Dock BRON STADSHAVENS ROTTERDAM-HAI DONG LIU pers

Op RDM Campus in Rotterdam vond woensdag 12 maart de lancering plaats van Aqua Dock, een test-, demonstreer-, en productielocatie voor innovaties op het water. Wethouder Van Huffelen heeft de bouwplannen onthuld en de inschrijving voor de kavels is officieel geopend. Ook is het eerste experiment tentoongesteld: een prototype van kunstenaar Jorge Bakker voor het Dobberend Bos in de Rijnhaven.

Samenwerken aan innovatie
Aqua Dock is een coproductie van Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Clean Tech Delta. Het zijn partijen die de krachten bundelen om de toekomstige water- en energieproblemen en -kansen van Rotterdam en andere wereldsteden op te pakken. Driekwart van alle ‘megasteden’ in de wereld is gebouwd in deltagebieden, kampt met ruimtegebrek en staat voor de opgave om duurzame oplossingen te vinden voor de gevolgen van klimaatverandering en energieschaarste. Rotterdam heeft grote ambities om het water van de Stadshavens in de nabije toekomst te herontwikkelen. Aqua Dock is de proeftuin om deze ambities waar te maken. Zo kunnen de partners hun opgedane kennis weer inzetten voor andere delta’s.

Versnelling van innovaties
Aqua Dock is een proeftuin met waterkavels, ontsloten door een constructie van een drijvende weg en bruggen. Ondernemers of studenten huren hier een waterkavel voor kleinschalige productie van innovaties op het water. Het project vormt een nieuwe schakel in de keten om van idee tot realisatie te komen. Aqua Dock biedt ruimte voor het experiment, brengt onderzoek en productie samen en opent deuren tot kennis, onderzoek en een netwerk van toppartners. Zo is Aqua Dock de versneller op het gebied van innovaties op het water.

De locatie voor Aqua Dock is veelzijdig en uniek. RDM Campus is de plek voor ‘Research, Design & Manufacturing’ (ontwikkeling, ontwerp en productie) waar partijen zich omheen organiseren. Op de campus zijn de onderzoeks- en ontwerpfaciliteiten van het Albeda College en Hogeschool Rotterdam gevestigd, naast diverse faciliteiten waar innovators gebruik van kunnen maken, zoals een hoogwaardig machinepark voor prototyping, startersfaciliteiten via RDM Makerspace en congresruimte met vergaderfaciliteiten.

Hiermee biedt Aqua Dock een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovators. En met succes. De eerste pioniers hebben zich aangemeld: een ontwikkelaar van een drijvende weg, een drijvende aanvaarbeveiliging, een drijvend hotel en een dobberend bos zijn de huurders van de eerste waterkavels van Aqua Dock. Hiermee viert Aqua Dock niet alleen de officiële kick-off, maar ook het eerste succes.

Meer… RDM Campus