Groene stroom voor de scheepvaart

Op de Nijmeegse kade komt walstroom. Via speciale kasten kunnen schepen groene stroom afnemen. De walstroom wordt aangelegd bij de vervanging van de damwand . Als de (cruise)schepen die aanmeren straks walstroom gebruiken voor de stroomvoorziening aan boord, draagt dit aanzienlijk bij in de verbetering van de luchtkwaliteit op de kade. De schepen hoeven dan geen gebruik te maken van hun dieselgeneratoren. Prettig voor bewoners en de bezoekers.

Wanneer cruiseschepen en binnenvaartschepen die afgemeerd liggen aan de Waalkade voor de stroomvoorziening aan boord gebruik maken van walstroom in plaats van dieselgeneratoren heeft dit niet alleen een positief effect op de luchtkwaliteit aan de Waalkade maar leidt dit zelfs tot een verbetering van de luchtkwaliteit op wat grotere afstand van deze bronnen.

In Nijmegen en andere gemeenten aan de Waal dragen de emissies van de scheepvaart namelijk substantieel bij aan de verslechtering van de lokale luchtkwaliteit. Walstroom heeft een positief effect op de luchtkwaliteit langs de kade (minder fijn stof en stikstofoxiden), geluidsoverlast en uitstoot van broeikasgassen.

Via het project worden vier walstroomkasten gerealiseerd voor zeven ligplaatsen. Hiermee kan 80 tot 90 procent van de aanmerende schepen gebruik maken van walstroom. Dit houdt in dat als er meer dan zeven schepen afmeren alleen de schepen waarvoor geen walstroomaansluiting meer beschikbaar is, gebruik mogen maken van dieselmotoren of aggregaten voor elektriciteit op het schip. Dit komt bij de huidige bezettingsgraad niet vaak voor.

De berekende afname aan CO2-uitstoot op deze locatie is 133 ton per jaar. Daarnaast is er een afname van 2,1 ton NOx (stikstofoxiden) per jaar en 85 kg PM10 (fijnstof). Dit betekent zo’n vijf procent reductie op alle fronten.

Door de werkzaamheden voor de aanleg van walstroom zo goed mogelijk te combineren met de werkzaamheden voor de vervanging van de damwand, beperkt de gemeente de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk. Het is ook kostenefficiënt. Het werk start voor de zomer. De Stadsregio Arnhem Nijmegen draagt bij aan de realisatie van walstroom en heeft aan Nijmegen een subsidie verleend van maximaal €500.000. De cofinanciering van de gemeente Nijmegen bestaat uit de al geplande financiering voor de vervanging van de damwand.

Meer… Nijmegen