Hamburg, Antwerpen en Rotterdam ingenomen met stemresultaat Milieucommissie Europees Parlement

Herziening EU richtlijn zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen

De havens van Hamburg, Antwerpen en Rotterdam zijn ingenomen met het voornemen van het Europese Parlement de internationale regelgeving over het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen om te zetten naar Europese regelgeving. Dit past in het streven van de drie grootste havens van Europa de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren, transport te verduurzamen en een ‘gelijk speelveld’ voor alle Europese havens te creëren.

Het stemresultaat van de Milieucommissie heeft onder andere betrekking op het toegestane zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen (zie de tabel hieronder). Het wil de strengere zwavelnormen ook buiten de reeds bestaande Sulphur Emission Control Area’s (Noordzee, Oostzee en de Zuid- en Oostkust van het Verenigd Koninkrijk) van toepassing verklaren. Naast de SECA-gebieden geldt dan vanaf 2015 voor de ‘12 mijlszone’ langs alle kusten van de Europese Unie een algemene zwavelnorm van 0,1% zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen. Daarnaast gelden in de Exclusive Economic Zones en Pollution Control Area’s van de EU wateren vanaf 2015 en 2020, respectievelijk 0,5% en 0,1% zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen. Hamburg, Antwerpen en Rotterdam ondersteunen het principe dat nieuwe SECA’s worden vastgesteld via de International Maritime Organisation. Het stemresultaat van de Milieucommissie in het EP is een belangrijke stap in deze richting.

Scrubbers en andere alternatieve technieken
In lijn met het stimuleren van alternatieve technieken heeft de Milieucommissie van het Europese Parlement een amendement aangenomen dat 3,5% zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen toestaat in combinatie met gesloten alternatieve technieken (scrubbers). Hiermee komt het verbod op het op de Europese markt brengen van hoogzwavelige brandstoffen te vervallen. De drie havens benadrukken ook dat ondersteunende maatregelen voor de sector nodig zijn om de benodigde investeringen in alternatieve technieken te realiseren. Daarom juichen zij de amendementen toe die voorzien in financiële, economische en fiscale ondersteuning, en wijzen daarbij op het belang van reëel haalbare maatregelen. Ze roepen de Europese Commissie dan ook op om op korte termijn deze ondersteunende maatregelen concreet gestalte te geven.

Evenwichte aanpak
De drie havens zijn eveneens tevreden dat de strenger wordende normering ook gekoppeld wordt aan een aantal bepalingen die de haalbaarheid bewaken. Zo wordt een extensief onderzoek door de Europese Commissie naar de impact van de normering opgelegd, in het bijzonder wat een eventuele modal backshift betreft en wordt een “fuel availability clause” opgenomen voor schepen die ondanks alle redelijk te verwachten inspanningen geen conforme brandstof ter beschikking krijgen gesteld.

Tijdspad
Op 15 juli 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen gepubliceerd. Inmiddels is de politieke behandeling in volle gang en heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement over de amendementen op het Commissievoorstel gestemd. Op 21 mei spreekt het Europees Parlement zich hier waarschijnlijk plenair over uit. Op dit moment bespreekt de Raad van Ministers het voorstel van de Europese Commissie en de aangenomen amendementen van de Milieucommissie van het Europees Parlement. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten gemeenschappelijk tot een akkoord komen over het definitieve voorstel. Het streven is om het voorstel onder het Deense voorzitterschap, dus voor 1 juli 2012, aan te nemen. De havens van Hamburg, Antwerpen en Rotterdam roepen het Europees Parlement en de Raad van Ministers op om in te stemmen met het huidige stemresultaat van de Milieucommissie van het Europees Parlement.

Nieuwe zwavelnorm

Zwavelnormen 2012 2015 2020
IMO mondiaal 3,50% 3,5%  0,5% (met uitstel naar 2025 mogelijk)
SECA’s en 12 mijlszone EU 1,0 % (exclusief 12 mijlszone EU) 0,1% 0,1%
Buiten SECA’s in EU wateren 3,5% (= IMO mondiaal) 0,5% 0,1%

Meer.. Port of Rotterdam