Havens Oosterhout, Tilburg en Waalwijk werken samen

De gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk hebben het convenant ‘Havensamenwerking Midden-Brabant 2014-2018’ getekend. Doel van het convenant is de komende jaren de logistieke aantrekkingskracht van de regio Midden-Brabant verder te versterken en huidige bedrijvigheid te behouden. De gemeente Oosterhout tekende het convenant op dinsdag 18 maart.

Het convenant werd ondertekend door de wethouders Willemsen (Oosterhout), De Ridder (Tilburg) en Van Dongen (Waalwijk).

Sinds 2007 werken de havengemeenten en havenbedrijven in Oosterhout, Tilburg en Waalwijk samen aan de uitvoering van het Masterplan Havens Midden Brabant. Centraal in dit masterplan staan ‘meer vervoer over water’ en ‘versterking van de logistieke hotspot Midden-Brabant’.

Met het convenant ‘Havensamenwerking Midden-Brabant 2014-2018’ spreken alle partijen af samen te werken aan de verbetering van kennisuitwisseling, duurzaamheid en profilering van de havens in Midden-Brabant.

Wethouder Willemsen (Oosterhout): “Samenwerking moet functioneel zijn! Het voorbeeld hiervan is Havens Midden Brabant waarvan de West-Brabantse gemeente Oosterhout deel uitmaakt. Oosterhout ligt bijzonder gunstig ten opzichte van de havens Rotterdam en Antwerpen. Het op orde brengen en houden van onze natte infrastructuur is essentieel voor het vestigingsklimaat van watergebonden bedrijven. Door dit convenant kan dit verder worden geprofessionaliseerd.”

Wethouder Erik de Ridder (Tilburg):: “De logistieke sector is de economische motor van Midden-Brabant. We moeten als gemeenten de krachten bundelen, van elkaar leren en kijken waar er mogelijke efficiencyvoordelen te behalen zijn. Dit convenant is een verdere stap in de professionalisering van havenontwikkeling en havenbeheer in de regio Midden-Brabant.”

Wethouder Riné van Dongen (Waalwijk): “De gemeenten in Midden-Brabant bieden volop kansen voor watergebonden en watergerelateerde (logistieke) bedrijven die locaties nodig hebben die tegemoet komen aan hun specifieke behoefte. De samenwerkende gemeenten streven er naar om de bedrijven daarbij te faciliteren, onder andere door te werken aan het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld door verbetering van de havenvoorzieningen of, zoals in Waalwijk, de aanleg van een nieuwe insteekhaven. Door samenwerking kunnen wij onze dienstverlening aan de bedrijven verder professionaliseren en ze daardoor van dienst zijn.

Toegevoegde waarde
De drie binnenhavens in Waalwijk, Tilburg en Oosterhout vervullen een cruciale rol in de multimodale ontsluiting van de regio Midden-Brabant. Elk van deze binnenhavens kent zowel bulk- als containeroverslag. Tilburg heeft, naast een

binnenvaartcontainerterminal, ook een (container)railterminal (Railport Brabant). Buck Consultants International berekenende voor de gemeenten dat de 45 watergebonden bedrijven in de havens werk bieden aan circa 2.800 personen en een (directe en indirecte) toegevoegde waarde genereren van in totaal circa 300 miljoen euro.

Steun bedrijfsleven
Ook het bedrijfsleven ondersteunt het initiatief van de gemeenten om tezamen de logistieke regio Midden Brabant te versterken. Sander van der Linden, directeur van het Regionaal Overslag Centrum Waalwijk en mede aandeelhouder in Brabant Intermodal, is duidelijk positief over deze ontwikkeling;

“Zelf werkt ROC Waalwijk middels het samenwerkingsverband Brabant Intermodal al ruim 4 jaar samen met de container terminals in Oosterhout, Tilburg en Veghel en we ervaren hoe samenwerking uiteindelijk leidt tot versterking van de gezamenlijke maar ook de individuele propositie. We kunnen een samenwerkingsverband als deze alleen maar toejuichen en ondersteunen, want uiteindelijk zijn de gemeenten een onmisbare partner in de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande multimodale bereikbaarheid van de regio”

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens uitgesproken de Havensamenwerking Midden-Brabant te ondersteunen.

Meer… Oosterhout