HBO Scheepsbouwkunde weer ‘thuis’ in Rotterdam.

De STC-Group in Rotterdam heeft op 19 januari 2012 de officiële erkenning om de HBO-opleiding Scheepsbouwkunde uit te voeren, toegekend gekregen. Dit betekent dat de STC-Group, bij velen bekend van het Scheepvaart en Transport College en de Hogeschool voor de Zeevaart Rotterdam, vanaf 2012 de bacheloropleiding Scheepsbouwkunde zal gaan aanbieden in de stad waar deze het meest op zijn plaats is, in Rotterdam!

De erkenning is gegeven door de NVAO (Nederlands –Vlaamse Accreditatieorganisatie) en betreft een bacheloropleiding Scheepsbouwkunde die niet door de overheid bekostigd wordt. Deze opleiding is vooral bestemd voor en gericht op het (internationale) bedrijfsleven. Naast deze opleiding bouwt de STC-Group samen met Hogeschool Rotterdam aan de Hogeschool voor Haven Zeevaart, die aan de Lloydstraat in Rotterdam, gevestigd zal worden. In dit gezamenlijke instituut zullen door de overheid bekostigde HBO-opleidingen verzorgd worden, waaronder Maritime Operations, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Procestechniek. Ook de (bekostigde) HBO-opleiding Scheepsbouwkunde die nu nog wordt aangeboden door Hogeschool Inholland Delft zal hierin een plaats krijgen en vanaf september 2012 in Rotterdam verzorgd worden. Het ministerie van Onderwijs heeft hier onlangs het groen licht voor gegeven.

Voor Rotterdam bekent dit dat deze prachtige opleiding weer terug is van weg geweest. Een decennium geleden vertrok de opleiding naar Delft. Een ieder is er echter van overtuigd dat de opleiding in Rotterdam, in bij de grootste Europese havenstad thuishoort. Mede door de steun van Scheepsbouw Nederland en haar leden is dit nu gelukt. Voor de STC-Group betekent het verkrijgen van de licentie Scheepsbouwkunde dat zij haar Hoger Onderwijs activiteiten verder kan uitbouwen. Daarmee versterkt de STC-Group haar positie als de kennisinstelling voor scheepvaart, transport en logistiek met een breed aanbod van onderwijs van VMBO tot MBO, HBO en Master.

Rotterdam zal komend jaar dus in één keer twee HBO Scheepsbouwkunde opleidingen herbergen. Een opleiding voor het internationale bedrijfsleven en een HBO Scheepsbouwkunde binnen de Hogeschool voor Haven en Zeevaart die vooral gericht is op de reguliere instroom van studenten.

De opleidingen zijn van groot belang voor de scheepsbouwers. Er is een enorm tekort aan hoog opgeleide Scheepsbouwkundigen voor deze industrie, waarin Nederland marktleider is. De STC-Group heeft dan ook de ambitie om een opleiding neer te zetten die tot absolute top gaat behoren. Om dit te realiseren zullen, naast topdocenten, topdeskundigen uit het werkveld worden ingezet. Tevens zal een lector Scheepsbouwkunde worden aangesteld.

 Meer… STC Group