Hoe ziet de wereld eruit in 2050?

“Risico’s en nieuwe technologieën zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komst van stoom, elektriciteit en het telegram 150 jaar geleden betekenden een andere toekomst die onze productiviteit veranderde en de manier waarop wij communiceerden op zijn kop zette. Anno 2014 staan wij nu opnieuw voor een uitdaging.” Aan het woord is Henrik Madsen, president en CEO van DNV GL Group in de studie ‘The Future of Shipping’. Verbonden aan deze uitgave werd woensdag 3 septemberhet ‘Future of Shipping & Arctic Shipping Risks’ seminar georganiseerd door DNV GL.

“Sinds de fusie tussen Det Norske Veritas en Germanischer Lloyd vormen wij nu DNV GL en bevinden wij ons in jaar 1 van onze nieuwe organisatie”, opende Harald Seibicke tijdens dit seminar. “Samen hebben beide bedrijven echter al 150 jaar kennis in huis. Wij delen deze kennis met als doel te ontdekken wat de toekomst de zeevaart zal brengen.” Onder leiding van twee sprekers, Tore Longva, principal consultant bij DNV GL, en Peter Hoffmann, hoofd safety risk & reliability, eveneens van DNV GL, werden aanwezigen ondergedompeld in een visie op de toekomst en welke innovaties en risico’s het jaar 2050 zal kennen.

Veiliger, slimmer, groener
Zeevaart, energie (electrificatie), de Noordpool en aanpassingen aan een veranderend klimaat, dit zijn belangrijke thema’s voor de toekomst volgens DNV GL. Twee thema’s werden op 3 september uitgelicht, te beginnen met de toekomst van de zeevaart. Longva: “De zeevaart vormt de basis voor onze economie: ongeveer tachtig procent van onze handel wordt vervoerd over zee, en dit zal in de toekomst niet veranderen. Transport over zee is veilig en duurzaam, maar door een veranderend klimaat, strenge uitstooteisen en een ware digitale revolutie kent ook deze industrie haar uitdagingen. Wij hebben daarom drie ambities in kaart gebracht: 90% minder ongevallen, emissie-uitstoot met 60% verminderen en het stabiliseren of zelfs reduceren van de vrachtprijs. Drie behoorlijke ambities, maar zeker niet onmogelijk. Het automatiseren van systemen voorkomt fouten, waardoor je veiliger en efficiënter kunt werken. Door slim te investeren en de juiste technologie toe te passen, zijn deze doelen zeker te behalen.”

De Noordpool
Een veranderend klimaat heeft consequenties voor de Noordpool, toch biedt het ook mogelijkheden, zoals kortere vaarroutes en het eventueel winnen van olie en gas. Hoffmann: “De kwestie Noordpool is er een die al langer speelt, hoewel de technologie nu dusdanig ver is dat men zou kunnen werken nabij de Noordpool. Deze regio kent echter vele risico’s, de omstandigheden zijn daar bijzonder lastig, wat de kans op ongevallen vergroot. Niet te vergeten dat een ongeval op de Noordpool consequenties heeft voor het ecosysteem. Daarbij speelt er voor bedrijven een ethische kwestie, de Noordpool is een zwaarbeladen onderwerp. De samenleving heeft er een beeld bij en perceptie is realiteit.” Al deze factoren heeft DNV GL in kaart gebracht in haar studie: ‘The Arctic- the next frontier’, waarin de nadruk wordt gelegd op de operationele risico’s die aanwezig zijn in dit complexe stukje aarde. Indien men kiest om op de Noordpool te werken staat DNV GL klaar om eraan bij te dragen dat dit veilig en duurzaam gebeurt. RM