Hoge waardering van bezoekers voor Sail de Ruyter 2013

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft onderzoeksbureau Scoop de afgelopen weken onderzoek gedaan naar het effect van Sail de Ruyter op de Zeeuwse economie. Daaruit is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de bezoekers van buiten de provincie afkomstig is en dat veertig procent van de bezoekers Zeelands grootste maritieme evenement twee dagen of meer heeft bezocht. De Sailbezoekers waardeerden het programma met een 8,2, de locaties met een 8,3 en de sfeer met een 8,5.Dat zijn bijzonder hoge cijfers.

Meer… Sail de Ruyter