Hogere boetes voor afsnijden vaarroute langs Wadden

Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute boven de Waddeneilanden, kunnen binnenkort een hogere boete krijgen. Het maximale tarief wordt verhoogd van 7.600 euro naar 78.000 euro. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Vervuiling
De verplichte vaarroute van Noord Hinder naar de Duitse Bocht en vice versa is ingesteld om het risico op grootschalige vervuiling van het Waddengebied bij een scheepvaartongeval te verminderen. De verplichte vaarroute ligt verder uit de kust, zodat er meer tijd is beschermende maatregelen te treffen als zo’n ongeval zich zou voordoen.

Economisch voordeel
De Kustwacht heeft een permanent beeld van het scheepvaartverkeer boven het Waddengebied en schepen die gebruik zouden moeten maken van de verplichte vaarroute zijn snel te identificeren. Uit cijfers van de Kustwacht is gebleken dat in 2010 en 2011 tussen de 60 en 70 schepen de verplichte vaarroute afsneden. In 2012 was dat aantal gedaald tot 28 tankers. Schepen die de voorgeschreven route afsnijden, verbruiken minder brandstof. Het economisch voordeel kan oplopen tot 9.100 euro.

Preventieve werking
Het kabinet hoopt dat de verhoging van de maximale boete een preventieve en afschrikwekkende werking heeft, zodat het aantal schepen dat te dicht langs de noordelijke Waddenkust vaart verder wordt teruggedrongen en mogelijk zelfs tot nul wordt gereduceerd. Het potentiële boetebedrag ligt in de nieuwe situatie een stuk hoger dan de kostenbesparing van het afsnijden. De verhoging is in september 2011 toegezegd aan de Tweede Kamer. Het voorstel betreft een wijziging van de Scheepvaartverkeerswet. Gestreefd wordt de boeteverhoging per 1 januari 2014 in werking te laten treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer… Rijksoverheid