HWBP investeert 160 miljoen euro in dijken in Noord-Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei heeft uit handen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn eerste beschikking (budget) ontvangen voor het versterken van een dijkring. Met deze beschikking kan het waterschap starten met de verkenningsfase van het project ‘bij de oude Gieterij’, beter bekend als het Gieterijweggetje in Blerick, gemeente Venlo.

Waterschap Peel en Maasvallei heeft in 2011 de bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas getekend. Hierin is geregeld dat het waterschap 160 miljoen euro ontvangt in tranches van 20 miljoen per jaar voor de versterking van de dijkringen in zijn gebied. Het dijkvak ‘bij de oude Gieterij’ is het eerste project dat vanuit het budget van het HWBP versterkt wordt. Het dijkvak is door Rijkswaterstaat Maaswerken aangelegd als een tijdelijke kering na de overstromingen in 1993 en 1995. De tijdelijke kering moet nu omgezet worden naar een kering die voldoet aan de wettelijke normen. Dijkversterking is daarvoor noodzakelijk. De totale versterking kost 2,1 miljoen euro en zal in 2016 afgerond zijn.

Portefeuillehouder Rein Dupont van Waterschap Peel en Maasvallei: “De toekenning van dit eerste budget is een belangrijke mijlpaal voor ons. In 2024 moeten al onze dijken voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau. De eerste beschikking is nu binnen en we hopen dat er snel velen zullen volgen”.

Erik Kraaij, Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Sterke dijken, duinen en kades zijn van levensbelang in Nederland. De komende jaren is er daarom werk aan de winkel voor waterschappen en Rijkswaterstaat, verenigd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook in Limburg is de noodzaak duidelijk. Dankzij de financiële bijdrage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan hier nu een kwetsbaar stuk worden aangepakt. Belangrijk voor de veiligheid van de inwoners in Blerick en omgeving”.

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. Nederland heeft 3500 km  dijken, dammen en duinen die van levensbelang zijn voor de veiligheid van 17 miljoen inwoners. We moeten er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat die waterkeringen sterk genoeg zijn. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om deze waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.

Meer… Waterschap Peel en Maasvallei 

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten