ILT publiceert Jaarverslag 2015

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat in het Jaarverslag 2015 zien hoe zij als toezichthouder heeft geopereerd.

Het Jaarverslag 2015 sluit aan bij het Meerjarenplan 2015-2020 en beschrijft de ontwikkelingen per domein. Op het terrein van de leefomgeving zet de ILT zich in voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van belastende invloeden op het milieu. Op transportgebied zet de inspectie zich in voor een veilig transport over land, water en door de lucht.

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving, een veilig transport en vertrouwen in de woningcorporaties.

De ILT kent een grote diversiteit aan toezichtdomeinen. Naast een nieuw domein Aw, zijn vanwege reorganisaties per 1 januari 2015 drie leefomgevingdomeinen teruggebracht tot twee. Die twee nieuwe domeinen zijn Afval, Industrie en Bedrijven (AIB) en Water, Producten en Stoffen (WPS).

ILT Jaarverslag 2015