IMO geeft Siemens „Final Approval“ voor ballastwater-behandelingsinstallatie


IMO geeft Siemens „Final Approval“ voor ballastwater-behandelingsinstallatie Sicure. Naar schatting meer dan 50.000 schepen moeten op grond van nieuwe regelgeving worden aangepast  (Siemens persfoto).

Het comité voor de bescherming van het zeemilieu van de internationale scheepvaartorganisatie IMO heeft Siemens de officiële „Final Approval“ gegeven voor haar Sicure-systeem ter behandeling van ballastwater. Deze goedkeuring komt voort uit een richtlijn van de IMO, een organisatie van de Verenigde Naties, op grond waarvan zeewaardige schepen moeten beschikken over IMO-gecertificeerde installaties voor de behandeling van hun ballastwater. Doel daarvan is te voorkomen dat uitheemse organismen zich door onbehandeld ballastwater verspreiden. De IMO-richtlijn zal in de nabije toekomst van kracht worden en aanleiding geven tot de technische aanpassing van naar schatting ruim 50.000 schepen wereldwijd.

In het certificeringsproces van de internationale scheepvaartorganisatie, dat in twee stappen verloopt, ontving de Siemens-divisie Industry Automation de eerste goedkeuring (z.g. „Basic Approval“) voor Sicure al in 2010. Met de „Final Approval“ bevestigt de IMO zowel de milieuvriendelijkheid van het nieuwe ballastwatersysteem van Siemens als ook de conformiteit met geldende veiligheids¬standaards. Sicure is een voortgezette ontwikkeling van het Chloropac-systeem, dat al 35 jaar met succes wordt gebruikt voor de behandeling van zeewaterkoelcircuits. Het elektrolyse-procedé maakt hypochloriet vanuit zout zeewater.

Het Sicure-systeem combineert een filtratiestap met een daaropvolgende elektrolyseproces en een doseereenheid, die de toevoeging van hypochloriet nauwkeurig regelt. De elektrolyse vindt plaats in een zijstroom van het ballastwater. Slechts circa één procent van het te behandelen ballastwater wordt door de elektrolysecellen van de installatie geleid. Zo zijn er slechts kleine leidingen en installatiecomponenten nodig, die flexibel in bestaande schepen kunnen worden geïntegreerd. Een belangrijk voordeel is bovendien dat het Sicure-systeem behalve voor de behandeling van ballastwater ook voor de behandeling van de koelwatercircuits aan boord kan worden gebruikt.

Omdat ballastprocessen maar een gering tijdsaandeel hebben in de vaarcyclus van een schip, blijven alternatieve ballastwatersystemen voor meer dan 95 procent van de tijd onbenut. Sicure daarentegen kan ononderbroken worden ingezet en maakt een additioneel systeem voor de behandeling van het koelwater overbodig. Het Siemens-systeem is met name geschikt voor schepen vanaf 35.000 brutoregisterton.

Waterbehandelingsinstallaties vormen een belangrijk onderdeel van het Siemens-aanbod op het gebied van scheepvaart en maritieme technologie. Ook is Siemens gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en inbedrijfstellen van elektrische voortstuwingssystemen voor alle soorten handelsschepen, marineschepen en onderzeeboten wereldwijd.

Sicure en Chloropac zijn handelsmerken van Siemens en/of haar deelnemingen in sommige landen.

Meer… Siemens