Imtech handhaaft dividend over 2003

Persbericht


Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) is gegeven de huidige marktomstandigheden niet ontevreden over de gang van zaken in het zojuist afgesloten jaar 2003. Dit meldde dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur, in zijn nieuwjaarstoespraak voor medewerkers. De orderportefeuille ultimo 2003 nam weliswaar gering af, maar blijft op het hoge niveau van circa 2 miljard euro (2002: 2.088 miljoen euro).


In zijn toespraak ging René van der Bruggen onder meer dieper in op de succesvolle Imtech-strategie. ‘In de afgelopen jaren is consequent gewerkt aan de verdere versterking van de positie van Imtech als multidisciplinaire Europese technische dienstverlener. Imtech beschikt inmiddels over sterke posities in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Engeland en Spanje in de markten utiliteit, industrie, infra, maritiem en telecom. De combinatie van technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw), de geografische spreiding en de verschillende markten maakt Imtech minder gevoelig voor wisselende marktomstandigheden. Druk in een aantal markten in Nederland (utiliteit, infra en telecom) wordt gecompenseerd door de relatief goede gang van zaken in de andere landen en op de maritieme markt’, aldus Van der Bruggen.


Het dividendvoorstel over het jaar 2003 zal 1,07 euro per aandeel in contanten bedragen, evenals in 2002. Imtech ziet dit dividendvoorstel als een signaal van vertrouwen in de toekomst.


Op 9 maart 2004 voor beurs zal Imtech de jaarcijfers over 2003 publiceren.


Further information
Imtech N.V.
Mark Salomons
Company Secretary
Telephone: +31 182 54 35 14
E-mail: [email protected]
https://www.imtech.nl/


Profile Imtech
Imtech N.V. is a European technical service provider in the field of information & communications technology, electrical engineering and mechanical engineering. With more then 13,000 employees, Imtech achieves an annual turnover of around 2.0 billion euro. Imtech holds strong positions in the buildings, industry, marine, infrastructure and telecoms markets in Belgium, Germany, Luxembourg, The Netherlands and England, and is also active in Spain. Imtech shares are listed on the Euronext Stock Exchange (Amsterdam), where Imtech is included in the Midkap index (AMX) and the Next 150 index.


Imtech N.V.
Kampenringweg 47
2803 PE Gouda
The Netherlands
Phone +31 (0)182 543 543
Fax +31 (0)182 543 500
Email: [email protected]

Bron: Imtech, 07-01-2004;