Inschrijving HME Maritime Innovation Award 2014 geopend

Nederlandse bedrijven met een nieuw innovatief product, proces of dienst voor de maritieme industrie kunnen weer inschrijven voor de HME Maritime Innovation Award. De prestigieuze prijs genereert (inter)nationale bekendheid voor de winnende innovatie en stimuleert de vernieuwende kracht in de maritieme sector. De HME Maritime Innovation Award wordt jaarlijks uitgereikt op het Maritime Awards Gala dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 6 november 2014.

De jury hanteert een breed innovatiebegrip. Niet alleen product- en dienstinnovaties komen in aanmerking, maar ook de steeds belangrijker wordende bedrijfsprocesinnovaties. Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd.

De winnende inzending moet in de praktijk toegepast zijn, minimaal eenmaal verkocht zijn aan een relevante marktpartij en moet aan de volgende criteria voldoen:
• brede toepasbaarheid binnen de maritieme sector
• goede verkoopbaarheid
• voldoende exportpotentieel

De jury, bestaande uit vooraanstaande deskundigen uit de scheepvaart, scheepsbouw, maritieme dienstverlening, offshore en maritieme research, beoordeelt de binnengekomen voorstellen en stelt begin september een shortlist van nominaties op.

Internationale spin-off
De HME Maritime Innovation Award 2013 werd gewonnen door Kranendonk Production Systems BV met het Edge Preparation System. In 2007 mochten zij zich ook al winnaar noemen van de HME Maritime Innovation Award. Kranendonk Production Systems BV over de impact: “Dat we nu tweemaal award-winning zijn helpt enorm, juist ook internationaal. We zien absoluut een spin-off van de prijs, door interesse vanuit de grote scheepsbouwcorporaties.”

Maritime Awards Gala 2014
Samenwerking, innovatie en kennisoverdracht zijn sleutelwoorden binnen de maritieme sector. Tijdens de uitreiking op het Maritime Awards Gala op 6 november 2014 komt de gehele maritieme sector bijeen en worden in totaal vijf prestigieuze maritieme prijzen uitgereikt.

Aanmelden
Ieder Nederlands bedrijf, dat recentelijk een nieuw product, dienst of proces voor de maritieme industrie heeft geleverd, kan zich aanmelden door hier het formulier te downloaden en in te vullen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 16 mei 2014.

Meer… Scheepsbouw Nederland