Inschrijving Maritime Innovation Award 2004 gestart


Tijdens een feestelijke bijeenkomst gedurende Europort 2003 hebben de winnaars van vorig jaar, Rob Wolthuizen (Holvrieka-Nirota) en Markus van der Laan (NovaTug BV), een creatief startschot gegeven voor de Maritime Innovation Award 2004. Zij zetten symbolisch de eerste streken op een groot schildersdoek, dat later werd beschilderd door een action painter. Juryvoorzitter Pim van Gulpen kondigde aan dat de jury nog meer gaat letten op het commerciële succes van de innovatie. Verder zal de uitreikingsceremonie groter worden opgezet en wordt de jury uitgebreid met een vertegenwoordiger uit de offshore. Minister Karla Peijs zal tijdens de ceremonie op 19 april 2004 de award overhandigen aan de winnaar van 2004.


Iedere Nederlandse maritieme toeleverancier die een geheel nieuw product met een hoge importantie voor de maritieme industrie heeft ontwikkeld, kan zich voor de Maritime Innovation Award inschrijven. De jury hanteert een breed innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Deze categorieën zijn:
· Productinnovaties
· Bedrijfsprocesinnovaties:
o procesinnovaties
o marketinginnovaties


Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt.


Productinnovaties
Bij productinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk in de markt zijn gekomen. Dat kunnen tastbare technologieën zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook nieuwe vormen van (technische) dienstverlening. Een aspect dat met name aandacht verdient is systeemintegratie: hoe past het product of de dienst in het systeem schip en haar subsystemen?


De winnende inzending moet in de praktijk toegepast zijn, minimaal eenmaal verkocht zijn aan een relevante marktpartij en moet aan de volgende criteria
voldoen:
· brede toepasbaarheid binnen de maritieme sector
· goede verkoopbaarheid en
· voldoende exportpotentieel.


Bedrijfsprocesinnovaties
Bij procesinnovaties gaat het niet zozeer om het product zelf, maar om bedrijfsvernieuwing en organisatie. Aspecten zoals ketenintegratie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol. Bij marketinginnovaties gaat het over het aan de man brengen van nieuwe producten. Is de innovatie-inspanning rendabel? Hoe presenteert men het product? Hoe ontwikkelt men nieuwe (export) markten?


De jury, bestaande uit negen vooraanstaande deskundigen uit de scheepvaart, scheepsbouw, maritieme dienstverlening en maritieme research, beoordeelt de binnengekomen voorstellen en stelt begin maart een shortlist van nominaties op. Denkt u dat uw bedrijf in 2003 een waardevolle innovatieve bijdrage heeft geleverd, meldt u zich dan voor de award aan door middel van het inschrijfformulier. Deze kunt u via de website downloaden (www.hme.nl, onder tabblad Innovation) of aanvragen bij bureau HME (010 – 44 44 333).


De Maritime Innovation Award heeft ten doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie. Daarnaast wil zij innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster stimuleren. Dit clusterinitiatief wordt gedragen door vereniging IRO en vereniging Holland Marine Equipment.

Bron: Holland Marine Equipment, 11-12-2003;