Intentieverklaring ondertekend Havens Luik en Rotterdam willen samenwerken

Dinsdagmorgen 28 februari hebben de heren Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, en Emile-Louis Bertrand, directeur van de haven van Luik, een intentieverklaring getekend. Dat gebeurde onder toeziend oog van de Waalse premier Rudy Demotte in het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam.

Het doel is volgens de intentieverklaring om ‘samenwerkingsmogelijkheden met een structureel karakter te verkennen’. Daarbij gaat het om onderlinge water- en spoorverbindingen voor het vervoer van droge bulk en containers en om een verbeterde logistiek om het transport van goederen tussen de havens te verbeteren en het investeringsklimaat te versterken. Gedacht wordt aan douanezaken, het aansluiten van Luik als eerste buitenlandse haven bij Inlandlinks – een kwaliteitsmerk voor containerterminals in het Rotterdamse achterland – en het werken met het geïntegreerde haven ICT systeem van Portbase.

Gezamenlijk willen de twee havens maatregelen doorvoeren die bijdragen aan de verduurzaming van haven, industrie en transport. Daarbij wordt gedacht aan het elkaar bijstaan met kennis en mogelijkheden over en voor de verwerking en opslag van sediment dat vrijkomt bij het aan passen van de Waalse waterwegen, het toepassen van walstroom en het benutten van LNG als brandstof voor de binnenvaart.

De overeenkomst past in het beleid van het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen te verbeteren van Rotterdam, de grootste haven van Europa. In het bijzonder het vervoer over water en per trein.

Op 3 december heeft Luik al een vergelijkbare overeenkomst gesloten met het Havenbedrijf Antwerpen. Van oudsher richt de haven van Luik – de derde binnenhaven van Europa – zich vooral op deze Belgische zeehaven.

Meer… Port of Rotterdam